Cites uitleg

CITES_logo_high_resolution


CITES algemeen
CITES betekent: Convention on International Trade in Endagered Species of Wild Fauna and Flora.
(Overeenkomst voor Internationale handel in bedreigde dieren en planten)

Binnen de EG zijn de verdragen vastgelegd in de CITES-basisverordening en de uitvoeringsverordening. In Nederland kennen wij de Flora-en Faunawet, die ook verwijst naar de CITES-bepalingen.

Verzamelen, handelen, vervoeren of bezitten van beschermde planten en dieren (dus ook vogels) is in principe verboden. Maar er zijn uitzonderingen op de regel b.v. in gevangenschap geboren vogels. Handel is in veel gevallen toegestaan, zij het dat de handelaar dan wel moet beschikken over een certificaat.
CITES beschermt alleen vogels waarin internationaal wordt gehandeld en die (mogelijk) met uitsterven worden bedreigd. Veel vogels vallen dus niet onder CITES en kunnen vrij worden verhandeld.
Het CITES-verdrag is dus bedoeld om de soortenrijkdom die er nu is, ook voor de toekomst te bewaren.  Bij CITES zijn 174 landen aangesloten.  Het internationale CITES-verdrag heeft drie bijlagen.
Bij uilen zijn vaak de in Europa levende soorten Cites plichtig, maar er zijn uitzonderingen. Dus controleer goed of je vogel op de lijst staat.

• In bijlage I staan de direct met uitsterven bedreigde vogels. Internationale handel is verboden; in deze bijlage staan o.a. papegaaiensoorten
• In bijlage II staan vogels die mogelijk met uitsterven worden bedreigd, maar het nog niet zijn. Daarom worden er nu al maatregelen genomen. Voor uitvoer is een CITES-vergunning noodzakelijk
• In bijlage III staan vogels, die minstens in één land worden beschermd. Dat land heeft aan andere CITES landen gevraagd de handel in die soort te controleren.

Het CITES bureau
Het CITES-bureau in den Haag is in Nederland verantwoordelijk voor de afgifte van de verschillende CITES-documenten. U bereikt het CITES-bureau via de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (voorheen het  LNV-Loket) tel. 0880424242 of via de website van het RVO www.mijnrvo.nl.
Home > Inloggen met Digid > Vergunning en erkenning > CITES-soorten de EU invoeren of (weder)uitvoeren > Een Cites vergunning aanvragen. Volg vervolgens de aanwijzingen op het scherm.
Als u een aanvraag bevestigd dan heeft u een Tan-code nodig, dit is een digitale handtekening. U kunt de Tan-codes aanvragen op de website van het RVO, of telefonisch.

CITES regelgeving in ons land
CITES is een internationaal verdrag, maar elk land maakt op basis daarvan zijn eigen regels. de internationale regel gaan met behulp van cijfers I, II, III enz. De Europese regels van het CITES-verdrag, waaronder dus ook ons land valt, gebruiken geen cijfers, maar letters. Wij hebben het dus over bijlage A, B,enz

• CITES, bijlage A vogels Voor deze vogels is een CITES-document noodzakelijk. Op dit document vindt u de soortnaam, het geslacht, de geboortedatum, uiteraard de gegevens van de ring. Dit document, noem het maar een paspoort dient altijd bij de vogel te blijven. Houders van CITES- A vogels dienen een register (administratie) bij te houden, waarin u o.a. noteert het nummer van het CITES-document, soortnaam, datum aankoop, datum verkoop, jonge vogels, datum overlijden enz.
Nakweek van deze CITES A vogels dient geringd te zijn met een erkende ring met een vastgestelde diameter. U heeft voor nakweek eerst een CITES document nodig bij overdracht aan een ander. Vraag daarom eerst uw CITES -document aan en draag daarna over. U noteert in uw administratie aan wie u de vogels heeft verkocht, gebruik hiervoor een overdrachtsverklaring.

• CITES, bijlage B vogels  Voor deze vogels is geen CITES document nodig. Wel wordt van u verwacht dat u de legale herkomst kunt aantonen b.v. door een aankoopbewijs of een vaste voetring. Als u de legale herkomst kunt aantonen bestaat er geen ringplicht. Draagt de vogel geen ring dan moet u hiervan een registratie bijhouden net als bij CITES-A vogels. Neem dus geen risico en ring alle vogels die op de lijst B voorkomen. U voorkomt daarmee problemen.

• CITES, bijlage X vogels De vogels die vermeld worden in bijlage X zijn vogelsoorten die zijn opgenomen in bijlage A, maar zoveel worden gekweekt, dat er vrijwel geen wilde exemplaren meer worden verhandeld. Ondanks dat deze vogels zijn opgenomen in de bijlage bij de ringenregeling is het nog steeds niet vereist om de vogels van bijlage X te ringen met een naadloos gesloten pootring. Als deze vogels worden uitgevoerd moeten deze wel een naadloos gesloten pootring hebben.  Maar ook hier geldt: Ring alle vogels, U voorkomt daarmee problemen, als u ze later van de hand wilt doen.